Allmänna köpvillkor

 
Allmänt
Vi som tillhandahåller hemsidan www.medox.se och produkten Medox är MedPalett AS, ett norskt bolag med organisationsnummer 987 444 053 och adress Hanaveien 4–6, 4327 Sandnes, Norge (”MedPalett”). Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses MedPalett.

För att kunna köpa produkter genom vår hemsida måste du vara 18 år. Genom köp av produkter från vår hemsida, godkänner du våra vid var tid gällande Allmänna köpvillkor och intygar därmed att de uppgifter som du lämnar om dig själv är riktiga.

Vi har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna köpvillkor, och de eventuella förändringar som vi gör träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de justerade villkoren har gjorts tillgängliga på vår hemsida.

 

Företagsinformation
Telefon Kundtjänst: 08–411 7065
Öppettider: Måndag till Fredag: 08:00 – 16:00
Post- och Besöksadress: MedPalett AS, Hanaveien 4–6, 4327 Sandnes, Norge
Hemsida: www.medox.se , E-postadress: [email protected]

Vi har ett nordiskt kundcenter och kontaktar du oss kommer du således att få svar på svenska eller norska.

 

Priser och avgifter
Våra priser är angivna i svenska kronor och inkluderar moms. Aktuella priser anges alltid på www.medox.se.

Våra priser och avgifter kan komma att ändras på grund av omständigheter som vi inte råder över, till exempel väsentligt ökade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Om sådana omständigheter skulle inträffa, eller om momsen skulle ändras, så förbehåller vi oss rätten att justera våra priser och avgifter med ett belopp som motsvarar våra ökade kostnader till följd av de inträffade omständigheterna. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel.

 

Tillkommande avgift för frakt
För beställningar är fraktkostnaden 38,00 kr som utgår för varje försändelse. Detta specificeras separat på fakturan.

 

Abonnemang
Som abonnent av Medox får du ett paket från oss varannan månad. Varje paket innehåller kapslar som räcker för de kommande två månaderna. Produkten levereras med vanlig postförsändelse genom Postnord och normal leveranstid vad gäller den första försändelsen efter din beställning är 5–7 arbetsdagar efter att vi har mottagit och behandlat beställningen.

 

Bindningstid
Ditt abonnemang löper tills vidare, utan bindningstid. Du kan när som helst ändra eller säga upp abonnemanget hos vår kundtjänst i enlighet med vad som följer av det nästkommande avsnittet (”Ändring av abonnemang eller uppsägning av abonnemang”).

 

Ändring av abonnemang eller uppsägning av abonnemang
Om du vill säga upp eller ändra ditt abonnemang (ändra antal askar/kapslar per månadsutskick, göra flyttanmälan, hoppa över en försändelse eller skjuta fram nästa försändelse) måste du kontakta vår kundtjänst (telefon 08-411 7065 (vardagar kl. 08:00-16:00) eller via e-post [email protected]) så snart som möjligt och senast 30 dagar innan din nästa ordinarie leverans. Information om när du kommer att få din nästa leverans och sista datum för eventuella ändringar eller uppsägning av abonnemanget finns på din senaste faktura. Om du säger upp ditt abonnemang eller begär ändringar senare än 30 dagar innan nästa leverans kommer uppsägning/ändring gälla från och med efterföljande leverans.

 

Betalsätt
Som kund hos MedPalett betalar du via faktura. Fakturan skickas tillsammans med produkten. Alla priser är inklusive moms och fakturan har 20 dagars betalningstid. Förfallodatum står på fakturan. Om fakturan inte betalas i tid påminner vi via SMS. Om fakturan trots detta inte betalas och vi måste påminna en andra gång debiteras en påminnelseavgift på 60 kronor.

 

Ångerrätt
Vi följer Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Om du inte är nöjd med ditt köp och vill häva avtalet har du 14 dagars ångerrätt från den dag du mottog varan. Observera att ångerrätten avseende ett abonnemang endast gäller i samband med den första leveransen och att den inte kan utnyttjas avseende efterföljande leveranser. Då är du istället välkommen att säga upp ditt abonnemang enligt avsnittet ovan.

Ångerrätten förutsätter att förpackningens försegling inte har brutits. För att utnyttja din ångerrätt måste du meddela vår kundservice och ange vad du returnerar. Det finns också ett standardformulär för att utöva ångerrätten på Konsumentverkets hemsida som du kan använda dig av. Vi ber dig att om möjligt returnera din vara i originalförpackningen som postpaket eller brev.

Väljer du att utnyttja din ångerrätt betalar du inte fakturan. Har du emellertid redan betalat för din beställning görs återbetalning till ditt bankkonto utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från att vi mottagit ditt meddelande om att du vill utnyttja din ångerrätt. Notera dock att vi inte kommer att göra återbetalningen förrän vi har tagit emot produkten från dig eller du har visat att produkten har sänts tillbaka. Du står själv för kostnaden för returfrakt.

Om din hantering av varan har inneburit en värdeminskning av densamma kommer vi att göra ett avdrag med ett belopp motsvarande denna värdeminskning.

Om du har frågor angående din ångerrätt, kontakta vårt kundcenter på telefonnummer 08-411 7065 eller via e-post till [email protected].

 

Retur
Vid retur av produkt, till följd av utnyttjad ångerrätt (enligt ovan) eller reklamation (se nedan), ber vi att du förpackar och emballerar produkten ordentligt samt tydligt informerar oss om din kundinformation (skicka gärna med en kopia av fakturan) så att vi undviker transportskador samt kan koppla din retur med riktig kundinformation. Är varan felaktig eller felexpedierad står vi för returfrakten.

 

Reklamation
Om försändelsen är skadad eller produkten på annat sätt är felaktig är du välkommen att kontakta vår kundtjänst för att reklamera produkten. Enligt Konsumentköplagen (1990:932) är vi ansvariga för fel som reklameras inom 3 år från det att du har tagit emot en vara, under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället. Fel som visar sig inom 6 månader från leverans anses som utgångspunkt ha funnits vid leveranstillfället. Observera att du även måste lämna ett meddelande till oss med information om felet “inom skälig tid” efter det att du upptäckt det. För att du ska bibehålla dina rättigheter vill vi därför att du så snart som möjligt kontaktar vår kundtjänst (telefonnummer 08-411 7065 eller via e-post [email protected]) om du tar emot en produkt som det är något fel på eller om du i ett senare skede upptäcker ett fel i produkten.

Om du, efter att ha varit i kontakt med oss, ska skicka tillbaka produkten ska produkten skickas till den adress som anges på transportasken. När vi mottagit den produkt som du vill reklamera kommer vi att ta ställning till om det rör sig om ett fel på produkten. Om vi kan konstatera fel kommer vi att ersätta dig så snart som möjligt, i första hand genom att skicka en ny produkt till dig. Ny produkt skickas normalt inom 14 dagar från det att vi mottog den returnerade produkten från dig. Vid godkänd reklamation står vi för frakt och omkostnader för produkten som du har reklamerat. I vissa fall kan det hända att vi istället för att leverera en ersättningsprodukt till dig, väljer att kompensera dig genom återbetalning av det du har erlagt för den felaktiga produkten. I sådant fall regleras din nästa faktura med motsvarande belopp, alternativt så betalas ersättningen ut till ditt bankkonto.

 

Behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra avtalet med dig kommer vi att behandla personuppgifter som rör dig. Mer information om behandlingen av dina personuppgifter (inklusive bl.a. vilka uppgifter vi behandlar, vad de används till och hur länge de lagras), samt dina rättigheter i samband med denna behandling, anges i vår personuppgiftspolicy som du finner på: https://medox.se/personuppgiftspolicy.

 

Tvister och lagval
Vid tvister som vi inte lyckas lösa, rekommenderar vi att du i första hand vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Vi följer alltid deras rekommendationer. Du kan även använda den online plattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/odr.

För information om vilka rättigheter du som har som konsument rekommenderar vi dig att besöka Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se.

Svensk lag ska tillämpas på dessa Allmänna köpvillkor.

 

Support och tillgänglighet
Vi besvarar frågor via e-post inom 24 timmar från det att vi mottagit aktuell förfrågan. Tidsgarantin gäller dock endast förfrågningar som avser faktiska köp och beställningar samt under vardagar. I de fall vi inte lever upp till tidsgarantin ser vi till att inom 24 timmar meddela dig om fördröjningen och orsaken till denna.

 

Övrigt
Vi förbehåller oss rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan part.

Kampanjer som genomförs på vår hemsida riktar sig, om inte annat uttryckligen framgår, endast till sådana personer som inte är, eller tidigare har varit, innehavare av ett abonnemang avseende leverans av produkter från oss. Detta innebär t.ex. att du som befintlig abonnent inte har möjlighet att tillgodogöra dig priserna som följer av en sådan kampanj, genom att t.ex. ändra ditt abonnemang eller att säga upp ditt nuvarande abonnemang och beställa ett nytt. Vidare är utnyttjandet av kampanjpriserna begränsat till en beställning per kund.

×

Personuppgiftspolicy:

 

Behandling av personuppgifter i MedPalett AS.

När du använder vår webbplats och/eller är i kontakt med oss och beställer varor kommer MedPalett AS att behandla dina personuppgifter. Nedanför finner du därför information om personuppgifter som samlas in, varför vi gör detta och dina rättigheter kopplat till behandlingen av personuppgifter.

Ansvarig för de personuppgifter vi behandlar hos MedPalett AS är Kristian Larsen.

Kontaktinformationen till MedPalett AS är:

Adress: Hanaveien 4-6, 4327 Sandnes, Norge
E-post: [email protected]
Telefon: 08 411 7065
Organisationsnummer: 987 444 053

För frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på telefon eller e-post.

1 Varför vi samlar in personuppgifter och vilken slags information vi samlar in

Vi samlar in och använder dina personuppgifter till olika ändamål beroende på vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig. Vi samlar in följande personuppgifter till de ändamål som anges nedan:

  1. Uppfylla de rättigheter och skyldigheter som följer med tecknandet av ett Medox-abonnemang: namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Med hjälp av adressleverantörer hämtar vi födelsedata som kan verifiera att du är över 18 år, vilket är åldersgränsen för att ingå ett Medox-abonnemang.
  2. Skicka ut regelbundna nyhetsbrev och ge information om vår verksamhet 1-2 gånger per månad: E-postadress.
  3. Vi hanterar beteendeuppgifter som bruk av kuponger, inlämning av ändringsformulär, registrering vid telefonkontakt samt besvarar förfrågningar som kommer in till oss: namn, adress, telefonnummer, e-postadress.
  4. Personuppgifter behandlas också för att förhindra missbruk och upprätthålla säkerheten för våra tjänster. Exempel på missbruk kan vara att försöka att beställa flera Medox-abonnemang på samma namn, våra starterbjudanden gäller endast en gång per kund, försök till bedrägeri, spam, hets, trakasserier och andra handlingar som är förbjudna enligt lag: namn, adress, telefonnummer, e-postadress.
  5. För att få information av användandet av vår webbplats använder vi cookies. Du kan läsa mer om cookies och vilka cookies vi använder här: https://medox.se/sekretess-och-cookies/ Vi behandlar personuppgifter efter en intressebedömning, då vi ansett det nödvändigt att göra detta för att anpassa användarnas webbplats. Vi tar hand om din integritet genom att enbart använda statistikinformationen. I denna statistik är det inte möjligt att identifiera dig som en individ. All data i rådatatabellen raderas efter två dagar.

 

2 Utlämning av personuppgifter till andra

Vi lämnar inte vidare dina personuppgifter till andra om det inte föreligger en laglig grund för att lämna ut sådan information. Exempel på en sådan utlämning kommer normalt att innebära ett avtal med dig eller en rättslig grund som påvisar oss att lämna ut informationen.

MedPalett AS använder dataservrar för att samla in, lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter på våra vägnar. I sådana fall har vi ingått avtal för att säkerställa informationssäkerhet vid alla stadier av behandlingen. Vi använder följande databaser i dag:

All behandling av personuppgifter sker inom EU/ESS-området.

 

3 Lagringstid

Vi lagrar dina personuppgifter hos oss så länge det är nödvändigt eller tillåtet för det syfte personuppgifterna samlades in och som beskrivits ovan. Kriterierna som används för att bestämma hur länge vi kommer att lagra dina personuppgifter är: tidsperioden där vi har en kundrelation med dig, i de fall där vi omfattas av en juridisk skyldighet, eller i de fall där lagring är lämplig med hänsyn till vår juridiska ställning (till exempel när det gäller köpvillkoren). Personliga data raderas automatiskt fem år efter den sista kontakten.

 

4 Dina rättigheter när vi behandlar personuppgifter om dig

Du har rätt att kräva åtkomst, rättelse eller radering av personlig information vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära begränsad behandling, invändning mot behandling och kräva rätt till dataportabilitet. Du kan läsa mer om innehållet i dessa rättigheter på datainspektionens hemsida: www.datainspektionen.se

För att använda dina rättigheter behöver du ta kontakt med vår kundservice på telefon 08 411 7065. Vi kommer att besvara din förfrågan så fort som möjligt, inom 30 dagar. Vi kommer att be dig att bekräfta din identitet eller ge ytterligare information innan vi tillåter dig att ta del av rättigheterna. Detta gör vi för att säkerställa att vi endast ger dig tillgång till din personliga information och inte någon som utger sig för att vara dig.

Du kan återkalla ditt samtycke för att behandla personlig information när som helst. Det enklaste sättet är att kontakta vår kundtjänst på telefon 08 411 7065.

5 Klagomål 

Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte överensstämmer med vad vi beskriver här eller att vi på andra sätt bryter mot lagar om integritet, kan du överklaga till Datainspektionen. För mer information om hur man kontaktar Datainspektionen, gå in på www.datainspektionen.se.

 

6 Ändringar 

Om det skulle ske en ändring av våra tjänster eller i sekretesspolicyn kan det medföra ändringar i informationen du angett till oss. Om vi har din kontaktinformation meddelar vi dig om dessa ändringar. Annars kommer informationen alltid att finnas tillgänglig på vår hemsida.

×

Från Nordiska skogar, direkt hem till dig

  • Proppfulla av blåbärens naturliga ämnen
  • Antocyaner kan ha en antioxiderande effekt som kan hjälpa kroppen att ta hand om sig själv
  • Antocyaner kan vara bra för hjärt- och kärlsystemet
  • Antocyaner kan vara bra för ögonen

Beställ idag
och få 50% rabatt

Medox i två månader för halva priset:
231 kr

50%
rabatt

Halva priset* gäller på första försändelsen (2 mån): 231 kr, därefter 2 askar per försändelse: 462 kr (+porto 38 kr ). Abonnemang – ingen bindningstid. *Gäller endast nya kunder